Raati

Raadin tehtävä on päättää killan toiminnasta ja varmistaa asioiden jatkuvuus. Raati kokoustaa kerran viikossa yleensä kiltahuoneella. Kokouksessa käydään läpi esillä olevia asioita ja päätetään niistä. Kokouksiin on vapaa pääsy kaikilla killan jäsenillä ja mietityttäviä asioita voi tuoda ilmi. Raatiin ja sen toimintaan liittyvissä tarkemmissa kysymyksissä voi olla yhteydessä killan Puheenjohtajaan.

Lassi
Pekkanen

 • Johtaa puhetta killan kokouksissa
 • Vastaa yrityssuhteista ja toimii yhdyshenkilönä alan yrityksiin sekä järjestöihin
 • Edustaa kiltaa erilaisissa yritysten, yhdistysten sekä kolmansien osapuolien järjestämissä tapahtumissa
 • Organisoi, ohjaa, motivoi sekä kannustaa killan hallitusta ja jäseniä toteuttamaan killan sisällä syntyviä ideoita
 • Mahdollistaa ensisijaisesti killan jäsenten hyvinvoinnin
 • Toimii ensisijaisena killan yhdyshenkilönä
 • Edustaa kiltaa AYY:n Neuvostossa

Sähköposti: puheenjohtaja(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)L4551

 • Toimii sihteerinä raadin kokouksissa
 • Toimii sihteerinä killan vuosi- ja vaalikokouksissa
 • Lähettää killan viikkotiedotteen
 • Ylläpitää ja hallinnoi killan sähköpostilistoja
 • Ylläpitää killan jäsenlistaa

Sähköposti: sihteeri(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)VuoriTee

Teemu
Vuorela

Maija
Filippovits

 • Huolehtii killan kirjanpidosta sekä tekee tilinpäätöksen
 • Pitää huolta killan rahallisesta tilanteesta
 • Laatii talousarvion
 • Käsittelee killan sisäiset kulukorvaukset
 • Edustaa kiltaa Rahastonhoitotoimikunnassa

Sähköposti: rahastonhoitaja(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)maijafilippovits

 • Järjestää emännän ja muun raadin kanssa mahtavia tapahtumia kiltalaisille
 • Perinteisesti pitää huolen juomapuolesta, ettei kenenkään tarvitse olla kuivin suin (IE kuitenkin yhdessä jakaa vastuut haluamallaan tavalla)
 • Hallinnoi killan varastoa
 • Tuntee Sikajuoman erittäin salaisen reseptin
 • Edustaa kiltaa IE-toimikunnassa

Sähköposti: isanta(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)vuorisanta

Mariel
Mylly

Mimi
Tran

 • Järjestää isännän ja muun raadin kanssa mahtavia tapahtumia kiltalaisille
 • Perinteisesti pitää huolen ruokapuolesta, ettei kenenkään tarvitse nähdä nälkää (IE kuitenkin yhdessä jakaa vastuut haluamallaan tavalla)
 • Hallinnoi killan varastoa
 • Tuntee Emännän maljan erittäin salaisen reseptin
 • Edustaa kiltaa IE-toimikunnassa

Sähköposti: emanta(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)vuoriemanta

 • Toimii korkeakoulun ja opiskelijoiden välisenä yhdyshenkilönä
 • Toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja osallistuu aktiivisesti opintojen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen
 • Toimii HallOpEdinä korkeakolun eri päättävissä elimissä
 • Järjestää opintoaiheisia tapahtumia
 • Edustaa Vuorimieskiltaa AYY:n Opintoneuvostossa (OPN)
 • Huolehtii tenttiarkistosta

Sähköposti: opintovastaava(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)vuorinainen

Jonna
Piironen

Claus
Enckell

 • Pitää huolta Aaltoon saapuvista kansainvälisistä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoista
 • Rekrytoi kv-tutorit ja yhdessä heidän kanssaan auttaa tänne saapuvia opiskelijoita (ennen ja jälkeen saapumisen) järjestelyiden ja paikalliseen opiskelijakulttuuriin tutustumisen kanssa
 • Järjestää kv-opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, kuten tervetulo-, sauna- ja jäähyväisillat, ja sitsit
 • Lähettää viikottaisen “International News Letter”
 • Edustaa Vuorimieskiltaa AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa

Sähköposti: internationalofficer(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)Cenckell

 • Editoi ja julkaisee kiltalehti Wuorikautisia
 • Suunnittelee ja tilaa painotuotteet erilaisiin tapahtumiin
 • Suunnittelee ja tekee erilaisiin tapahtumiin bannereita ja auttaa mainostamisessa
 • Hoitaa killan sosiaalista mediaa
 • Edustaa kiltaa Päätoimittajien toimikunnassa

Sähköposti: mediavastaava(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)vuoriteekkari

Tessa
Finnholm

Arttu
Saikkonen

 • Ekskursioiden (yritysvierailuiden) järjestäminen
 • Ylläpitää yhteyksiä yrityksiin
 • Ylläpitää suhteita ystävyyskiltoihin
 • Toimii linkkinä IFMMS:ään (International Federation of Mining and Metallurgy Student)
 • Järjestää Kotimaan Pitkän ekskursion

Sähköposti: excursiomestari(at)vuorimieskilta.fi
Telegram: (at)ArttuDeh