Raati

Raadin tehtävä on päättää killan toiminnasta ja varmistaa asioiden jatkuvuus. Raati kokoustaa kerran viikossa yleensä kiltahuoneella. Kokouksessa käydään läpi esillä olevia asioita ja päätetään niistä. Kokouksiin on vapaa pääsy kaikilla killan jäsenillä ja mietityttäviä asioita voi tuoda ilmi. Raatiin ja sen toimintaan liittyvissä tarkemmissa kysymyksissä voi olla yhteydessä killan Puheenjohtajaan.

Raadin tehtävä on päättää killan toiminnasta ja varmistaa asioiden jatkuvuus. Raati kokoustaa kerran viikossa yleensä kiltahuoneella. Kokouksessa käydään läpi esillä olevia asioita ja päätetään niistä. Kokouksiin on vapaa pääsy kaikilla killan jäsenillä ja mietityttäviä asioita voi tuoda ilmi. Raatiin ja sen toimintaan liittyvissä tarkemmissa kysymyksissä voi olla yhteydessä killan Puheenjohtajaan.